Yardımcı Ekipman
Yardımcı Ekipman

Ham Madde Kurutucu
  • Ham madde kurutucu, yüksek kalitede üretime giden yolda en önemli yardımcı ekipmanlardan biridir. PET ve diğer plastik ham maddeler yapısal olarak nem tutma özelliğine sahiptir. Nemi alınmamış veya kurutulmamış bir plastik ham madde işlendiğinde, üretimde geri dönülemeyecek sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden plastik ham maddeler, ham madde kurutucu yardımı ile kurutulmalıdır. Belirli bir kuruluk seviyesine erişmiş ve düzgün bir şekilde nemi alınmış ham madde, şişirme makinesinde işlendiğinde daha yüksek performans gösterecektir.

Kalıp Nem Alıcı
Çok kuru iklime sahip bölgeler dışında, dünyanın hemen her bölgesinde ortamdaki nem miktarı, kalıp yüzeylerinde çiğlenme meydana getirecek kadar yüksektir. Ortamdaki nem miktarını azaltmak veya yok etmek için kabin nem alıcı kullanılmalıdır.

Kalıp Isı Şartlandırıcı
Kalıp şartlandırıcılar; kalıbın ön ısıtmasını yapmak, yüzey gerilimini rahatlatmak, belirli kalıp parçalarının sıcaklıklarını özel üretim ısılarına ayarlamak için kullanılır.

Dozajlama Ünitesi
Renkli şişe üretiminin en verimli ve en etkili yöntemi, şişirme makinesinin kovan girişine takılacak bir dozajlama ünitesidir. Katkı yani boyanın her üründe aynı oranda kullanılmasını sağlayan renk dozajlama üniteleri ürün kalite sürekliliğini sağlamaktadır.

Çiller
Kalıplama esnasında önemli noktalardaki sıcaklığı düşürmek için kalıp çilleri kullanılır. Kalıp çilleri, enjeksiyon esnasında şekillenen sıcak preformu aniden soğutarak hızlı ve kaliteli ambalaj üretimine imkan sağlar.

Kompresör
Kompresör, gerdirmeli şişirme işlemi sırasında preformun şişe şeklindeki kalıbın şeklini tam olarak alması için preforma yüksek basınçlı hava enjekte etmekten sorumludur. Bu, kompresörün, preformun genel hava akışını doğru bir şekilde kontrol etmek için yeterince iyi olması gerektiği anlamına gelir; aksi takdirde bir şekil oluşturmayacaktır.